برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه راهبردهاي كارآفريني در كشاورزي, پاييز و زمستان 1395, دوره 3, شماره 6
 7 مقاله