برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

دو فصلنامه مديريت بر آموزش سازمان ها, بهار و تابستان 1396, دوره 6, شماره 1 #p002
 7 مقاله