برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه مطالعات مديريت راهبردي, تابستان 1391, دوره 3, شماره 10
 7 مقاله