برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

دو فصلنامه فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران, پاييز و زمستان 1394, دوره 7, شماره 25-26
 6 مقاله