برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه مهندسي برق (دانشكده فني دانشگاه تبريز), تابستان 1395, دوره 46, شماره 2 (پياپي 76)
 30 مقاله