برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه علوم كاربردي و محاسباتي در مكانيك (دانشكده مهندسي), پاييز و زمستان 1394, دوره 27, شماره 1 (پياپي 13)
 12 مقاله