برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي نوين روانشناختي (روانشناسي دانشگاه تبريز), پاييز 1393, دوره 9, شماره 35
 12 مقاله