برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه اقتصاد كاربردي, زمستان 1393, دوره 4, شماره -
 6 مقاله