برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

دو فصلنامه راهبردهاي بازرگاني, پاييز و زمستان 1393 , دوره 21, شماره 4
 6 مقاله