برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه آمايش جغرافيايي فضا, پاييز 1392, دوره 3, شماره 9
 8 مقاله