برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

دو فصلنامه مديريت فناوري اطلاعات, تابستان 1394, دوره 7, شماره 2
 12 مقاله