برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي), 1393, دوره 8, شماره 2
 9 مقاله