برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه مجله ايراني مطالعات مديريت (Iranian journal of management studies), زمستان 1392, دوره 7, شماره 1
 8 مقاله