برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه مديريت صنعتي, تابستان 1393, دوره 9, شماره ويژه نامه مديريت و حسابداري
 9 مقاله