برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه برنامه ريزي منطقه اي, پاييز 1391, دوره 2, شماره 7
 8 مقاله