برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه چشم انداز مديريت بازرگاني (چشم انداز مديريت (پيام مديريت)), تابستان 1391, دوره 11, شماره 10 (پياپي 43)
 7 مقاله