برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه چشم انداز مديريت بازرگاني (چشم انداز مديريت (پيام مديريت)), بهار 1391, دوره 11, شماره 9 (پياپي 42)
 7 مقاله