برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

دو فصلنامه مجله علوم آماري, پاييز و زمستان 1389, دوره 4, شماره 2
 7 مقاله