برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه توسعه مديريت و منابع انساني و پشتيباني, پاييز 1391, دوره 7, شماره 25
 7 مقاله