برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه كاوش هاي مديريت بازرگاني, بهار و تابستان 1391, دوره 4, شماره 7
 7 مقاله