برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه كيفيت و بهره وري در صنعت برق ايران, پاييز و زمستان 1391, دوره 1, شماره 2
 7 مقاله