برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

دو فصلنامه مطالعات مديريت بهبود و تحول, زمستان 1388 و بهار 1389, دوره 20, شماره 61
 7 مقاله