برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه خط مشي گذاري عمومي در مديريت (رسالت مديريت دولتي), زمستان 1389, دوره 1, شماره 3
 8 مقاله