برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي مديريت در ايران, تابستان 1390, دوره 15, شماره 2 (پياپي 71)
 10 مقاله