برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي نوين روانشناختي (روانشناسي دانشگاه تبريز), پاييز 1388, دوره 4, شماره 15
 9 مقاله