برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه مديريت بهره وري (فراسوي مديريت), زمستان 1389, دوره 4, شماره 15
 9 مقاله