برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه پژوهشهاي جغرافياي طبيعي (پژوهش هاي جغرافيايي), زمستان 1389, دوره 42, شماره 74
 9 مقاله