برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه پژوهشگر (مديريت) (Journal of Industrial Strategic Management), پاييز 1389, دوره 7, شماره ويژه نامه
 8 مقاله