برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه مكانيك هوا فضا, زمستان 1388, دوره 5, شماره 4 (پياپي 18) (رفتار مكانيكي مواد و سازه ها)
 7 مقاله