برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه مديريت بهره وري (فراسوي مديريت), بهار 1389, دوره 3, شماره 12
 8 مقاله