برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه), تابستان 1389, دوره 16, شماره 2 (پياپي 61)
 8 مقاله