برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه پيشرفت هاي حسابداري (علوم اجتماعي و انساني شيراز), پاييز 1388, دوره 1, شماره 1 (پياپي 3/57)
 12 مقاله