برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه دانشکده فني دانشگاه تبريز, پاييز 1387, دوره 36, شماره 2 (پياپي 54) ويژه مهندسي مكانيك
 10 مقاله