برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه تحقيقات جغرافيايي, زمستان 1380- بهار 1381, دوره 17-16, شماره 1-4 (پياپي 64-63)
 13 مقاله