برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه تحقيقات جغرافيايي, تابستان و پاييز 1381, دوره 17, شماره 3-2 (پياپي 66-65)
 12 مقاله