برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد (فارسي)(نشريه بين المللي علوم مهندسي), 1387, دوره 19, شماره 9 (ويژه نامه مهندسي معدن، مواد و عمران)
 11 مقاله