برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه دانشکده فني دانشگاه تبريز, بهار 1387, دوره 35, شماره 2 (پياپي 50) ويژه مهندسي مكانيك
 8 مقاله