برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه علوم مديريت ايران, زمستان 1385, دوره 1, شماره 4
 5 مقاله