نسخه جدید سایت SID.ir

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد (فارسي)(نشريه بين المللي علوم مهندسي), 1386, دوره 18, شماره 3 (ويژه نامه مهندسي برق و مكانيك)
 11 مقاله