برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه مهندسي صنايع و مديريت (شريف ويژه علوم مهندسي), تابستان 1386, دوره 23, شماره 38 (ويژه مهندسي برق و كامپيوتر)
 12 مقاله