برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي فيزيولوژي و مديريت در ورزش, تابستان 1400, دوره 13, شماره 2
 14 مقاله