برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه مهندسي برق (دانشكده فني دانشگاه تبريز), تابستان 1399, دوره 50, شماره 2 (پیاپی 92)
 40 مقاله