برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه مديريت توسعه فناوري, بهار 1399, دوره 8, شماره 1
 6 مقاله