برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه مديريت توسعه فناوري, تابستان 1399, دوره 8, شماره 2
 6 مقاله