برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه تحقيقات اقتصاد كشاورزي, تابستان 1400, دوره 13, شماره 2
 14 مقاله