برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه كاوش هاي مديريت بازرگاني, بهار و تابستان 1399, دوره 12, شماره 23
 17 مقاله