برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه موجک و جبر خطی, 1398, دوره 6, شماره 1
 6 مقاله