برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه برنامه ريزي فضايي, تابستان 1399, دوره 10, شماره 2 (پیاپی 37)
 6 مقاله