برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه برنامه ريزي فضايي, بهار 1399, دوره 10, شماره 1 (پیاپی 36)
 6 مقاله