برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری, بهار 1399, دوره 5, شماره 17
 15 مقاله